ctrl+s podcast 13: Nezaudē naudu finanšu piramīdā!

Visi esam dzirdējuši stāstus par finanšu piramīdām un kā cilvēki tajās zaudē naudu. Šajā epizodē mēģinājām saprast, kā izvairīties no šāda scenārija.

Diezgan plaša diskusija epizodes ietvaros sanāca par to, kā atšķiras finanšu piramīdas un tīkla mārketings.

Tīkla mārketings ir biznesa modelis, kurā pārdošana notiek ar tiešu komunikāciju un pārdevēji ir no mātes kompānijas lielā mērā neatkarīgi.

Piramīdas shēma ir finanšu shēma, kurā cilvēki vairāk naudas nopelna rekrūtējot jaunus cilvēku nekā pārdodot produktu vai pakalpojumu.
Tā kā tās var būt grūti atšķirt noder piramīdas shēmas pazīmes:
  1. Iespēja pievienoties grupai, kurā būs jāiesaista vēl cilvēki;
  2. Būs jāpiedāvā produkti, kas ir virs tirgus cenas;
  3. Ir salīdzinoši lielas uzsākšanas izmaksas;
  4. Sarunā tiek minēts, ka šī nav piramīdas shēma vai ka tas ir legāli.
  5. Lielāka peļņa tiek solīta no citu cilvēku piesaistīšanas, nevis no produkta pārdošanas.

Domājot par finanšu piramīdām jāsaprot, ka to zemākie slāņi ir daudzkārt lielāki kā augšējie. Piemēram, ja katrā līmenī cilvēkam jāpiesaista tieši 2 cilvēki – katrā nākamajā līmenī būtu tieši par 1 cilvēku vairāk kā pirmīdā kopā. Šis pieaugums kā attēlots tabulā.

   Līmenis  Cilvēki  līmenī  Cilvēki kopā  Jāpiesaista
1 1 1 2
2 2 3 4
3 4 7 8
4 8 15 16
5 16 31 32
6 32 63 64
7 64 127 128
8 128 255 256
9 256 511 512
10 512 1023 1024
11 1024 2047 2048
12 2048 4095 4096
13 4096 8191 8192
14 8192 16383 16384
15 16384 32767 32768
16 32768 65535 65536
17 65536 131071 131072
18 131072 262143 262144
19 262144 524287 524288
20 524288 1048575 1048576
21  1048576  2097151  2097152

Varam redzēt, ka jau 21 līmenī, šāda piramīda iekļautu visus Latvijas iedzīvotājus. Šī tabula izskatītos vēl trakāk, ja jāpiesaista būtu vairāk kā 2 cilvēki. Piemēram, ja katrā līmenī jāiesaista 10 cilvēki, jau 6 līmenī tas nozīmētu, ka jāpiesaista 1 miljons.

Tieši šī izplešanās ilgtermiņā ir neuzturama.

 

Ja Tev ir radušies kādi jautājumi par finanšu piramīdām – droši atstāj tos komentāros.

Ja zini kādu draugu, kam šī epizode varētu šķist interesanta – padalies ar to.

Ja Tev ir padomā kāda tēma, kuru vēlies, lai apspriežam raksti uz podcast@ctrls.lv

Atsauces

Ar Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas materiāliem vari iepazīties: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/kas-jazina-par-finansu-piramidam/

Saite uz filmas mājas lapu “Betting on Zero” angļu valodā https://bettingonzero.com/

Wikipēdijas šķirklis par Ponzi shēmām https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme

Wikipēdijas šķirklis par QNET https://en.wikipedia.org/wiki/Qnet